Spółka Zielony Horyzont powstała w 1996 roku należy do Grupy Kapitałowej Bachalski

bachalski-logo-poziome

Założycielem spółki Zielony Horyzont i całej grupy kapitałowej jest

DARIUSZ JACEK BACHALSKI

 
 

 

 

Edukacja:

1978-1983- technikum elektryczne w Gorzowie Wlkp

1983 matura, wzorowo: średnia 5.0

1983- 1990 studia na handlu zagranicznym w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

1986-1987 studia językowe- biznes English na Cambridge Academy of English w Anglii. Zdany egzamin ELTS w British Council.

2005-2008 studia z organizacji i kierownictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obrona pracy z grupy kapitałowej JDJ Bachalski.

2001- 2013- liczne szkolenia zawodowe i polityczne, m. in. z „public speaking” w kraju i za granica.

2013- ukończenie z wynikiem bardzo dobrym podyplomowych studiów z zarządzania podmiotami leczniczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Działalność społeczna i polityczna:

1983-1986 SPONZ (Stowarzyszenie Przyjaciół ONZ) w Poznaniu

1987-1990 AIESEC (1989-1990 prezydent organizacji w AE w Poznaniu)

1988-1989 przewodniczący domu studenckiego”Atol”

1998- start w wyborach do sejmiku w woj. wielkopolskiego z listy Unii Wolności, bez powodzenia

2000- Powołanie do życia fundacji edukacji bez granic DJ Bachalskiego: 2000-2007- szereg programów i projektów edukacyjnych m.in. Kursy językowe dla bezrobotnych prowadzone przez wolontariuszy( dziesięć tysięcy przeszkolonych, jeden tysiąc wolontariuszy wzięło udział w tym wieloletnim projekcie), którym warsztaty szkoleniowe zapewniła firma językowa JDJ Bachalski

2001- wygrane prawybory w Platformie Obywatelskiej w Lubuskiem, funkcja szefa regionu z automatu po prawyborach, ponownie wybierany dwukrotnie w 2003 i 2006 na przewodniczącego partii w regionie

2001- 2005 poseł na Sejm RP z PO (przewodniczący parlamentarnego zespołu przedsiębiorczości)

2005-2007 senator RP z ramienia PO

2005-2006 wiceprzewodniczący klubu Senackiego PO

2005-2006 członek prezydium klubu parlamentarnego ( jedyny wybrany bez nominacji przewodniczącego partii Donalda Tuska)

2006- przegrane wybory na prezydenta Gorzowa z wynikiem ponad 20 % w pierwszej turze

2007- rezygnacja z członkostwa w PO

2010- członkostwo w Stronnictwie Demokratycznym i udział w prezydenckiej kampanii Andrzeja Olechowskiego

2010- przegrane wybory na prezydenta Poznania jako kandydat SD i z poparciem SLD i innych partii centro-lewicowych z wynikiem bliskim 7 %

2012- założenie i prowadzenie stowarzyszenia Tylko Gorzów. Niewątpliwym sukcesem jest organizacja szeregu debat społecznych i innych projektów o wymiarze lokalnym.

2013- założenie i przewodnictwo stowarzyszeniu Europa plus w województwie lubuskim.

2013- jesień: przystąpienie do partii Twój Ruch.

Działalność zawodowa:

1990- założenie przedstawicielstwa zagranicznych szkół językowych JDJ. Działa z powodzeniem do dziś. 120 tys klientów do teraz. Największa agencja językowa w kraju. Szereg nagród ogólnopolskich i zagranicznych.

1995- 2011 – założenie i prowadzenie sieci szkół językowych w całym kraju o nazwie JDJ college. Działalność zakończona wskutek niekorzystnych zmian na rynku edukacyjnym).

1996- utworzenie firmy Zielony Horyzont i firmy Trawan w branży małej architektury. Działa z powodzeniem do dziś.

1998- założenie firmy deweloperskiej Jarbud ( dziś- pod nazwą Bachalski Development sp. z o. o.) Firma działa z sukcesami do teraz. Podobnie inne firmy celowe w tej samej branży z grupy kapitałowej Bachalski.

2002- założenie pierwszej bezpłatnej gazety w Gorzowie : ‚Tylko Gorzów’. Działa do dziś jako miesięcznik.

2000-2006- założenie i prowadzenie anglojęzycznego miesięcznika ‚Anglorama’. Zamknięta ze względu na brak satysfakcjonujących wyników finansowych.

2005- wykupienie portalu społecznościowego Gorzow24.pl. Działa do dziś.

2011- wybudowanie i prowadzenie kliniki medycznej ” Mediraj” w Gorzowie Wlkp. Ciągle czeka na lepsze czasy…i kontrakty z NFZ- tu.

2013- rozpoczęcie tworzenia zachodniego klastra medyczno- turystycznego,

2015 – powołanie spółki dr Smart.

Inne:

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, dobra -języka rosyjskiego, słaba- niemieckiego.

Licencja ratownika wodnego,

Łatwość poruszania się w świecie..

Znajomość wielu branż ze względu na doświadczenia zawodowe.

Zakochany w piłce nożnej. Reprezentant polskiej drużyny parlamentarnej w 2001-2007.

Zakochany bez reszty w swoich pociechach ojciec czwórki dzieci.

Największy sukces – przede mną jednak, być może za chwile..:-)